Nama-Nama Surah Al-Fatihah

Surah ini merupakan surah pembuka kitab suci umat Islam, Al-Quran. Berada di halaman paling depan menjadi pembuka Al-Quran menjadi kekhasan bagi surah ini. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang banyak dikenal dan dihafal oleh umat muslim, sekalipun anak kecil yang belum mampu membaca Al-Quran dapat melafadzkan surah ini meskipun belum nampak jelas makharijul hurufnya.

Di samping keutamaan yang melekat pada surah ini, terdapat nama-nama lain yang ditujukan untuk surah ini selain Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya, terdapat dua belas nama untuk surah Al-Fatihah ini.

 • Ash-Shalah (Shalat)

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi,

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

“Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian” (HR. Muslim)

Shalat dalam hadits diatas adalah surah Al-Fatihah.

 • Surah Al-Hamd (Pujian)

Surah ini disebut dengan surah Al-Hamdu karena dalam surah ini terdapat kata Al-hamdu.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.”

 • Fatihatul Kitab (Pembuka Al-Kitab)

Disebut dengan fatihatul kitab karena surah ini menjadi pembuka Al-Quran dan shalat pun diawali dengan membaca surah ini.

 • Ummul Kitab (Induk Al-Kitab)

Terdapat peredaan pendapat dikalangan ulama dalam penyebutan surah ini sebagai ummul kitab, namun mayoritas ulama membolehkan hal ini. Adapun ulama yang memakruhkan penyebutan ummul kitab pada surah Al-Fatihah adalah Hasan, Anas, dan Ibnu Sirrin. Hasan berkata, “Ummul kitab adalah halal dan haram. Allah Ta’ala berkata, ‘… Ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat’ (QS. Ali Imran: 7)”

Anas dan Ibnu Sirrin berkata, “Ummul kitab adalah nama Al-lauh Al-mahfudz. Allah Ta’ala berfirman, ‘Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab (Al-Lauhul mahfudz)’ (QS. Az-Zukhruf: 4)”

 • Ummul Quran (Induk Al-Quran)

Mayoritas ulama juga memberikan nama surah Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Yakni induk dari Al-Quran, dengan dalil hadits Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, “Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab’ul Matsani.” (HR. Tirmidzi)

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran karena surah ini adalah awal Al-Quran, dan mencakup semua hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran.

 • Al-Matsani (Yang Diulang-ulang)

Disebut dengan Al-Matsani karena surah ini dibaca secara berulang-ulang kali pada setiap shalat.

Menurut riwayat yang lain, surah ini dinamakan Al-Mutsani (dengan arti yang dikecualikan) karena surah ini merupakan pengecualian bagi umat ini (Islam), sebab ia tidak diberikan kepada seorang pun sebelum mereka, dan ini merupakan keistimewaan bagi umat islam.

 • Al-Quran Al-Adhim (Al-Quran Yang Agung)

Surah ini dinamakan Al-Quran al-Adhim karena surah ini mencakup semua pengetahuan Al-Quran. Surah ini mencakup sanjungan kepada Allah lengkap dengan sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan-Nya, mecakup kemampuan atas ketidakmampuan untuk melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah, mencakup permohonan bantuan yang dipanjatkan kepada-Nya agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, mencakup pemenuhan keburuhan orang-orang yang membatalkan janji setelah diteapkan, dan mencakup penjelasan tentang akibat yang diterima oleh orang-orang yang ingkar.

 • Asy-Syafa’ (Penawar)

Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Al-Fatihah adalah penawar semua racun”” (HR. Ad-Darimi)

 • Ar-Ruqyah

Penamaan Ar-Ruqyah diambil dari sebuah hadits ketika para sahabat sedang mengobati pemimpin suatu kaum, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?”

 • Al-Asas (Dasar)

Ibnu Abbas berkata, “Segala seuatu itu mempunyai asas dan asas dunia adalah Makkah, sebab dunia dibentangkan darinya. Asas langit adalah ariib, yaitu langit ketujuh. Asas bumi adalah ajiib yaitu bumi ketujuh yang paling bawah. Asas surga adalah surga And, yaitu pusat surga karenanyalah surga dibangun. Asas neraka adalah neraka Jahannam, ysiut neraka ketujuh terbawah karenanyalah tingkatan (neraka) diciptakan. Asas manusia adalah Adam. Asas para nabi adalah Nuh. Asas bani Israil adalah Ya’qub. Asal al-Kitab adalah Al-Quran. Asas Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan asas Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu sakit atau mengeluhkan (sakit), maka bacalah surah Al-Fatihah, niscaya kamu akan disembuhkan.

 • Al-Wafiyah (Yang Lengkap)

Karena surah ini tidak dapat dibagi menjadi dua dan tak dapat diringkas. Jadi tidak noleh membagi surah Al-Fatihah ini menjadi dua dalam dua rakaat.

 • Al-Kafiyah (Yang Cukup)

Disebut al-Wafiyah karena surah ini sebagai penganti surah-surah lainnya, sementara yang lainnya tidak mencukupi sebagai penggantinya.

Allahu A’lam

***

Sidoarjo, 26 Dzulqa’dah 1441 H

Oleh: Achmad Fathoni

Referensi: kitab Al-Jami’ Liahkami Al-Qur’ani karya Al-Qurthubi. Dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *